Archive for October, 2010

The Big Picture

Hvor store bilder kan man bruke på web? En gang var dette begrenset av tilgjengelig båndbredde, men den tiden har vi nå for det meste lagt bak oss. Teknisk sett har vi derfor mye mer spillerom enn vi hadde før. Men det betyr ikke at det nå er fritt fram, i hvert fall ikke hvis vi ønsker oss god webkommunikasjon.

95% av alt innhold på web er fortsatt tekstlig, hvilket betyr at bilder er og blir sekundær kommunikasjon. Bilder er dessuten upålitelige kommunikasjonsbærere, de må nemlig tolkes av leseren, og avhengig av leserens bakgrunn og erfaringsgrunnlag er det uungåelig at bilder blir tolket forskjellig. Et bilde er derfor avhengig av tekst for å tolkes riktig, og på web blir vanligvis et bilde sett i sammenheng med artikkeloverskriften. Derfor blir det helt feil når dagbladet.no bruker bilder på førstesiden som er så store at man ikke kan se hele bildet på skjermen engang, langt mindre artikkeloverskriften. Dette bryter med prinsippet om at man ikke skal la viktig innhold fortrenges av det mindre viktige, og saken blir ikke bedre av at innholdet dyttes ytterligere nedover av annonseinnhold vi er enda mindre interessert i. Vi ender opp med en nettavis hvor man er nødt til å scrolle for å lese selv hovedoppslaget, og skumlesbarheten, selve hjertet av en nettavis, er en saga blott.

Nå er dagbladet.no langt fra den eneste synderen. Store bilder er populært på web om dagen, og det fører dessverre i de fleste tilfeller til dårligere webkommunikasjon. Det er som om vi i større og større grad forsøker å kopiere tradisjonelle medier bare fordi vi kan. Men dette er web, og da gjelder faktisk andre regler.