Archive for May, 2011

9 tips for bedre webskjemaer

Det kritiske punktet i enhver transaksjon er utfylling av et webskjema. Webskjemaer er kanskje ikke så sexy for en designer, men et dårlig skjema kan ødelegge hele brukeropplevelsen på et ellers godt nettsted, og koste avsender mye i tapte konverteringer. Her er noen tips for å forbedre skjemaene på nettstedet ditt:

1. Del opp!
Er skjemaet langt? Del gjerne utfyllingsprosessen opp i flere deler (men ikke for mange). Pass i så fall på at brukeren vet hvilket trinn i prosessen han er på, og hvor mange trinn som gjenstår.

2. Bruk riktig feltstørrelse
Pass på at innskrivingsfeltene har tilnærmet samme lengde som den informasjonen som skal skrives inn. Mange designere forsøker å gjøre skjemaer mer tiltalende ved å samordne lengden på feltene, noe som lett forvirrer brukeren.

3. Bruk eksempler
Vis eksempler på korrekt utfylling der det er nødvendig. Ting som kan være vanskelige er f. eks. datoer, telefonnumre, eller annen informasjon som kan skrives på flere ulike måter.

4. Bruk nedtrekksmenyer med forsiktighet
Unngå milelange nedtrekksmenyer, f. eks. der kunden skal spesifisere landet varen skal sendes til. Vurder i det minste å sette opp de landene du selger mest til øverst på listen. Hvor mange av kundene dine bor egentlig i Afghanistan?

5. Marker obligatoriske felter
Marker tydelig hvilke felter som er obligatoriske. Eller enda bedre – fjern alle felter som ikke er det.

6. Marker feilutfyllinger
Når det gjøres feil (og det gjøres alltid feil), vær nøye med å markere feilen tydelig, og gi brukeren nøyaktige opplysninger om hvordan feilen kan rettes opp. Pass på at skjemaet ikke tømmes for den informajonen som allerede er fylt inn.

7. Gjør knappene tydelige
Bruk store og tydelige innsendingsknapper. Det betaler seg å være klar på hva du vil brukeren skal gjøre.

8. Vis kvittering
Når skjemaet er fylt ut og sendt inn, bør brukeren få en kvittering på at prosessen er fullført, enten i form av en kvitteringsside eller en e-post. Helst begge deler.

9. Brukeren har alltid rett
Hvis brukerne gjør feil, skyldes det neppe dumhet. Det er mye mer sannsynlig at det er noe galt med skjemaet.